Een fijn gesprek met 2 doortastende dames die elkaar 7 jaar geleden voor het eerst ontmoetten en nu samen succesvol Sereen Uitvaartbegeleiding runnen.

Wanneer is Sereen Uitvaartbegeleiding ontstaan?

Zeven jaar geleden gooiden Petra Verschoor en Sylvia van Leeuwen van Sereen Uitvaartbegeleiding  het roer om. Zij wilden een zinvollere betekenis aan hun leven geven. Volgden een opleiding tot uitvaartbegeleidster en startte in 2010 gezamenlijk Sereen Uitvaartbegeleiding. Petra in de regio Rotterdam en Sylvia in Edam – Volendam.

Twee verschillende vrouwen die elkaar goed aanvullen in hun deskundigheid en kwaliteiten.

Wat is jullie belangrijkste motivatie om in de uitvaart werkzaam te zijn?

Petra: ‘Uitvaartbegeleidster is een mooi en bijzonder beroep. Elk afscheid is maatwerk met oog voor detail dicht bij de persoon zoals diegene bij leven was. Hoe stond de overledene in het leven, waar hield hij of zij van. Door dagelijks contact en het luisteren naar herinneringen, vaak gepaard gaande met een lach en een traan, proberen we een goed beeld te krijgen van de overledene. Zo maken wij een vertaalslag naar mogelijkheden om het afscheid vorm te geven. Wensen van naasten zijn leidend, niets moet en bijna alles mag. Wij stimuleren mensen juist om een eigen invulling aan het afscheid te geven.’

 

Petra

Nabestaanden hebben bij Sereen één aanspreekpunt, een uitvaartbegeleidster die er in de dagen na het overlijden van een naaste voor hen is. Vanzelfsprekend kan men het afscheid bescheiden en intiem houden, maar het kan ook een grootse viering van het leven van de overledene worden. Wij brengen rust in de hectiek van de omstandigheden en om alle wensen helder voor ogen te krijgen en de uitvoering van deze wensen in goede banen te leiden.

Wanneer zijn jullie tevreden?

Sylvia: ‘Een goed afscheid is voor iedereen anders. Wij laten mensen zijn wie ze zijn, we horen en zien ze in hun wensen. Waar het ons om gaat dat er op eigen wijze afscheid wordt genomen, een afscheid dat recht doet aan de overledene, aan de naasten en de kring van mensen om hen heen. Wij zijn pas tevreden als families met een goed gevoel terugkijken op de manier waarop afscheid is genomen.’

Sylvia

 

Onlangs hebben jullie een magazine uitgegeven onder eigen naam, hoe is dit idee ontstaan?

Oktober vorig jaar besloten Petra en Sylvia dat het tijd werd voor een nieuwe folder voor Sereen. Zoals altijd een lastige klus want wat kun je in zo’n folder kenbaar maken, hoe leg je kort en bondig de werkwijze van Sereen uit? Wat vertellen we over onszelf, onze medewerkers, de bedrijven waar wij zo fijn mee samenwerken en alle mooie reacties van onze opdrachtgevers in ons gastenboek op de website. En dat bijna alles kan en mag. En welk beeldmateriaal past daar bij?

 

Sereen Uitvaartbegeleiding Magazine

 

Enfin… een half jaar later is ze er, niet een folder maar een heus magazine, 48 pagina’s over Sereen. Over de vrouwen van Sereen, wat wij doen, waar we voor staan. Over afscheid, over liefde, over mensen. Wij zijn heel trots op het resultaat en wij hopen mensen te inspireren om bewuste keuzes te maken bij het afscheid nemen van een dierbare. Er kan veel meer dan men vaak denkt.

Hoe belangrijk is voor jullie de samenwerking met leveranciers van producten en diensten in  het hele proces? Kan je daar voorbeelden van geven?

Zonder onze toeleveranciers, denk dan aan medewerkers van facilitaire diensten, het rouwvervoer, bloemisten maar zeker ook leveranciers van kisten kunnen wij niet bestaan. Ook voor wat betreft de inzet van toeleveranciers zijn wij heel kieskeurig. Ze moeten passen bij onze werkwijze, flexibel zijn en maatwerk leveren.

In het Magazine komen een aantal toeleveranciers aan het woord. Zo ook Tim van ’t Veer van AkidiA uitvaartkisten. AkidiA  maakt uitvaartkisten van massief en goedgekeurd hout, bijvoorbeeld populierenhout. Duurzaamheid is een belangrijke ontwikkeling in onze maatschappij. Veel mensen weten niet dat nog steeds de meeste uitvaartkisten gemaakt worden van spaanplaat.

De kisten van AkidiA zijn volgens de dames tot in detail perfect afgewerkt en onderscheiden zich door een unieke prijs-kwaliteit verhouding. Wij hebben ervaren dat wanneer er bijzondere wensen zijn, AkidiA altijd bereid is om mee te denken en zich in te spannen om juist die ene specifieke wens te realiseren. Daarin gaan zij heel ver en dat waarderen wij enorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfine Uitvaarten

Doodskist.nl spreekt Moniek van Mens, zij is oprichter van Alfine Uitvaarten. Samen met haar collega Marion verzorgt zij uitvaarten in de regio’s Eemland en Utrechtse Heuvelrug. Binnen Alfine Uitvaarten staat het ‘Afscheid op eigen wijze’ centraal. 

Vanuit welke motivatie is Alfine Uitvaarten ontstaan?

Een afscheid op eigen wijze………. Alfine Uitvaarten is ontstaan omdat ik een uitvaartbedrijf wilde oprichten waarin mensen echt op eigen wijze het afscheid kunnen realiseren. Tijdens mijn uitvaartopleiding en ook daarvoor heb ik stage gelopen bij verschillende uitvaartbedrijven. Ik vond dat er altijd vanuit betrokkenheid werd gewerkt maar ook dat collega’s niet loskwamen van ‘zo hoort het’ en vanuit die traditie miste ik toch wel een open opstelling. Dat wilde ik graag anders doen. En nu bestaat Alfine Uitvaarten alweer acht jaar. Als kleinschalig uitvaartbedrijf zijn wij volledig onafhankelijk. We kunnen inspelen op alle wensen en van iedere uitvaart en van de uitvaartbegeleiding maatwerk maken. Een goed afscheid is veel meer dan alleen de dag van de uitvaart.

Het is een voorrecht om mensen te mogen begeleiden en te ondersteunen bij het afscheid van het leven. De diversiteit van hoe mensen dit willen vormgeven is zo groot. Vaak weten mensen heel goed wat ze willen en dan kunnen we daar met elkaar vorm aan geven. Vaak ook dragen we ideeën aan.

We vinden het heel belangrijk de ‘eigenheid’ van mensen er te laten zijn. Zodat sfeer en inhoud van het afscheid echt bij hen passen en van hen zijn’.

Hoe kun je de familie het gevoel geven dat zij er in de moeilijke tijd rond het afscheid niet alleen voor staan? 

Natuurlijk doen we het met elkaar. De familie staat er niet alleen voor

Het voorbereiden van een uitvaart is een kwetsbare en intieme aangelegenheid. Dat realiseren wij ons heel goed. Om deze periode zo betekenisvol mogelijk inhoud te kunnen geven staan we nauw met de familie in contact. Om zo een begrafenis of crematie te faciliteren die past bij de vingerafdruk van de overledene. We luisteren, vertalen wensen in ideeën en dragen ook ideeën aan. Daardoor kunnen we het afscheid persoonlijk en uniek maken. En dan ervaart de familie ook dat we het met elkaar doen en dat ze er zeker niet alleen voor staan. Dat maakt dat het afscheid ‘op eigen wijze’ en persoonlijk is.

Wanneer kun je met een tevreden gevoel terugkijken op een uitvaart?

We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op een uitvaart en de gehele periode tussen overlijden en uitvaart als de familie, bij alle pijn en verdriet dat het overlijden met zich mee kan brengen, zich gedragen, ondersteund en omhuld voelt door de manier waarop alles is verlopen. Het is moeilijk dat precies te verwoorden. Beter uitleggen dan dat het wordt uitgelegd bij de klantervaringen op onze site kan ik het eigenlijk niet.

Waarin vullen jij en Marion elkaar aan?

Alfine Uitvaarten is gestart door mij, Moniek van Mens. Alfine bestaat nu 8 jaar. Sinds 3 jaar werk ik niet meer alleen en is Marion erbij gekozen. Ik kan me geen betere collega wensen. We hebben het heel goed met elkaar en dat geeft ook een prettige uitstraling aan Alfine. Dat horen we regelmatig terug, onder meer in enthousiaste klantreviews.   We vullen elkaar aan in een aantal zaken. We kunnen elkaar goed ondersteunen. Als Marion de uitvaartleider is en op de dag van de uitvaart assistentie nodig heeft dan neem ik met plezier die assistentenrol op me. Die kan bestaan uit het ontvangen van gasten, het klaarleggen van condoleanceboeken etcetera. Ik weet natuurlijk als geen ander hoe we dat binnen ons eigen bedrijf willen doen. En dat geldt vice versa ook.

We werken vanuit dezelfde waarden: openheid, onafhankelijkheid, eerlijkheid, oprechte betrokkenheid. Daar zit voor ons beiden de kern. En wij doen beiden ook overledenenverzorging. We willen graag bij het gehele proces betrokken kunnen zijn. Veel collega’s voelen daar toch minder voor.

Verder denk ik dat ik meer organisch werk. Marion werkt gestructureerder. Zij weet erg veel van ondersteunende diensten en van wetgeving bijvoorbeeld rondom bewindvoering, euthanasie en wilsbeschikkingen. Ik ben weer meer thuis op het gebied van muziek en musici.

Voor mer informatie over Moniek of Alfine Uitvaarten, kijkt u op www.alfineuitvaarten.nl.

Marjan van der Giessen Uitvaartzorg

Vanuit welke motivatie ben je jouw onderneming gestart?

Ik heb een achtergrond in de makelaardij en had tot eind 2008 eigenlijk geen ervaring met de uitvaartbranche. Toen mijn moeder overleed maakte ik het organiseren van de uitvaart plots van heel dichtbij mee. Vanaf dat moment is het idee een eigen onderneming te starten ontstaan, waarop ik in 2012 de stap heb genomen. Ik heb bewust gekozen voor een zelfstandige onderneming, zodat ik de uitvaarten op een eigen manier kan vormgeven.

Ik oefen mijn beroep uit met liefde en passie en ben dankbaar dat ik families mag begeleiden.

Waarom is de persoonlijke aandacht die jij als uitvaartverzorger hebt voor de familie zo belangrijk?

 Je komt in het leven van mensen op het meest kwetsbare moment, dan vind ik het belangrijk om eerst gewoon even samen te gaan zitten. Zonder pen en papier, luisterend naar het verhaal en hier een daar wat vragen. Ik werk op zo’n moment niet volgens een draaiboek, ik weet wat er als eerste gedaan moet worden en daar komt het gesprek vanzelf op. Als zelfstandige heb ik ook geen tijdvak waarin ik alles moet regelen. Een eerste afspraak kan een uur duren maar soms ook 3 uur, het is maar net wat de situatie van mij vraagt. In de meeste gevallen ben ik ook iedere dag even bij de familie, dit ligt uiteraard wel aan de wens van de familie.

Vaak als de eerste hectiek van het regelen voorbij is, zoals het verzorgen en opbaren van de overledene, het vaststellen van de datum van de uitvaart en de vormgeving van de rouwkaart, zijn nabestaanden wat rustiger. In deze periode vindt men het vaak prettig als je even langskomt voor een praatje.

Waarom vind je het belangrijk de nabestaanden actief te betrekken bij de vormgeving van de uitvaart?

De nabestaanden hebben altijd de regie tijdens het arrangeren van de uitvaart, ik ben slechts de uitvoerder. Natuurlijk sta ik hen bij met advies waar nodig, maar de nabestaanden staan centraal in deze periode. Het is niet goed alles uit handen te willen nemen.

Nabestaanden moeten verder na het afscheid. Als men met een, voor zover mogelijk, goed gevoel kan terugkijken op de uitvaart, is dat een waardevolle start van de rouwverwerking.

Wanneer kun je met een tevreden gevoel terugkijken op een uitvaart?

Ten eerste als de familie tevreden is en de dag is verlopen zoals we ons voorgenomen hadden. Het is zeer waardevol als de nabestaanden na afloop van de uitvaart hun waardering uitspreken en ze je spontaan een knuffel of een kus geven. Met veel nabestaanden heb ik ook zo nu en dan nog contact, ik informeer altijd even hoe het met ze gaat.

Ik krijg nu, na een aantal jaar, ook weer families terug waarbij ik al een uitvaart heb mogen regelen. Wanneer zich dan weer een overlijden binnen de familie voordoet doen ze wederom beroep op mij.

Ik kan mij nog goed een gesprek met een nabestaande herinneren, zij zei ‘Marjan, blijf vooral doen wat je doet.’ Dit advies neem ik altijd met mij mee.

Marjan van der Giessen

Meer informatie over Marjan kunt u vinden op haar website.

Stoppelenburg verzorgt een persoonlijke uitvaart

sb-lente-headersliders-v3-1

‘Wij zijn er voor u!’

Je dienstbaar opstellen aan families. Dat is voor Stoppelenburg Uitvaartverzorging belangrijk. ‘Wij doen onze klanten een belofte waar we ons aan houden: wij zijn er voor u!’

Uitvaartverzorging is voor Stoppelenburg meer dan het regelen van een uitvaart. Het gaat om persoonlijke betrokkenheid. Directeur Corneel Krijgsman vertelt: ‘Als wij na een overlijden bij de familie aankomen, stappen wij eerst ‘als mens’ naar binnen. We laten de situatie op ons inwerken: wie zijn er aanwezig en wat is de onderlinge sfeer? Uit respect laten wij eerst de familie aan het woord. Zij trokken immers vaak een leven lang met de overledene op. Hun persoonlijke verhalen gebruiken we vaak bij de invulling van de uitvaart.’

Hoe het begon
Stoppelenburg Uitvaartverzorging werd in 1956 in Lekkerkerk opgericht door het echtpaar Stoppelenburg. Stoppelenburg reed in het begin na de oprichting veelal taxi en staatsievervoer. Het bedrijf had wagens in eigen beheer. ‘Teus was gek op auto’s’, vertelt Corneel. In 1971 kwam er in Lekkerkerk een rouwkamer voor het opbaren van de overledene en condoleances. Dat was vernieuwend. Tot die tijd werd namelijk de overledene thuis opgebaard. In 1982 werd rouwcentrum De Olm in Krimpen aan den IJssel gebouwd. Na Krimpen aan den IJssel volgen Linquenda in Schoonhoven en de aankoop van de aula in Stolwijk.

Corneel Krijgsman

Onze kracht
Stoppelenburg nam een aantal lokale ondernemingen over, onder andere in Bergambacht en Stolwijk. Stoppelenburg Uitvaartverzorging groeide zo uit tot een begrip in de Krimpenerwaard. ‘Wij kennen de families in de regio en zij kennen ons. Dat is onze kracht. Het is voor de families geruststellend dat wij bijvoorbeeld weten hoe de uitvaart van vader of moeder destijds geregeld was zodat accenten uit die uitvaart opnieuw gebruikt kunnen worden.

Onder één dak

Stoppelenburg Uitvaartverzorging heeft diverse disciplines onder één dak. Het personeelsbestand is breed, met bijvoorbeeld gastdames en chauffeurs. Ook heeft Stoppelenburg een eigen wagenpark. ‘De hele uitvaart, van het begin tot het einde, voeren we zelf uit. We kunnen snel schakelen en zijn niet afhankelijk van andere partijen. Door de regie zelf te houden, verkleinen we de kans op fouten.’

Passie en toewijding
Corneel werkt zelf met veel passie en toewijding. ‘Ik werkte veertien jaar als accountant. In deze periode leerde ik de familie Stoppelenburg kennen. Op een zeker moment kwam ter sprake dat zij geen opvolgers hadden. Ik dacht: ‘Waarom zou ik dat niet gaan doen?’ We hadden maandenlang meerdere gesprekken en ik liep een stage: ik baarde onder andere drie mensen op en bezocht twee families. Toen ben ik ‘verliefd’ geworden op dit werk. Het is een hele verantwoordelijkheid, maar ik heb nog geen moment spijt.’

Eén van ons
Stoppelenburg uitvaartverzorgers zijn persoonlijk betrokken. ‘Het grootste compliment dat je kunt krijgen is als je hoort: ‘We hadden niet eens door dat je er was. Je bent één van ons.’ Een uitvaart gaat niet alleen over de plechtigheid. Het afscheid nemen is veel meer dan die ene dag. Het is de kist sluiten als je eraan toe bent. Dat begrijpen we en daar handelen we naar’, aldus Corneel.