De Laatste Eer Uitvaartverzorging Steenwijk

  1. Home
  2. »
  3. De Laatste Eer Uitvaartverzorging Steenwijk
Beschrijving:

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” is in Steenwijk een begrip. Al jaren staat het monumentale pand van de uitvaartonderneming aan de Kornputsingel; een onderdeel van de oude stadswal rondom de vestingstad.

In 1883 werd in Steenwijk een onderlinge begrafenisvereniging opgericht. Voordien bestond de “burenplicht”of “noaberplicht”, die voorschreef dat buren van de overledene voor de uitvaart zorg dienden te dragen. De oprichting van de vereniging kwam voort uit de wens die zorgplicht wat te spreiden en over te laten aan “deskundigen”. Gekozen werd voor de naam “De Laatste Eer”, om aan te geven dat niet in de eerste plaats het belerende vingertje moest worden geheven naar de nabestaanden, maar dat recht moest worden gedaan aan de persoon die was overleden. Aan hem of haar moest “De Laatste Eer” worden bewezen.

Deze filosofie wordt ook vandaag in de praktijk gebracht.
Wij willen degene die ons een uitvaart toevertrouwt helpen met het op passende wijze afscheid. Een afscheid dat recht doet aan de overledene en past bij wat de nabestaanden belangrijk vinden. Onze relaties kunnen er vanuit gaan dat wij handelen vanuit hun wensen en pro actief meedenken om te komen tot een zo optimaal mogelijke resultaat.

Wij zijn open in onze communicatie en hebben als vereniging van oudsher een eerlijk en transparant prijsbeleid. Vanuit onze verenigingsgedachte kan gerekend worden op onze persoonlijke betrokkenheid en service. Het tijdsaspect is hierbij van ondergeschikt belang.

Wij zijn als lokaal bedrijf verankerd in de samenleving in Steenwijkerland. Wij zijn goed bekend met de plaatselijke gebruiken en procedures van alle begraafplaatsen, crematoria, kerken etc. Ons werkgebied omvat globaal de lijn Heerenveen-Steenwijk-Meppel-Zwolle en Emmeloord-Steenwijk-Hoogeveen.

Wij streven ernaar onze dienstverlening continue te professionaliseren.
Wij vragen onze relaties dan ook doorlopend onze dienstverlening te beoordelen.
Relaties waarderen de kwaliteit van de uitvaart in 2013 gemiddeld op een 9.
Daarnaast investeren wij voortdurend in ons materiaal, ons gebouw en onze medewerkers.

De Laatste Eer beschikt over 3 ervaren uitvaartbegeleiders en maakt, indien nodig, gebruik van een externe 4e uitvaartbegeleider. Wij hebben de beschikking over 2 rouwauto’s en een eigen kistenopslag. Drukwerk wordt door ons zelf verzorgd. Ook het gebruikelijke materiaal waaronder draagbare koeltafels en geluidsapparatuur etc. hebben wij in eigen beheer. Wij maken gebruik van een groep vaste collega’s die op afroep ondersteunen bij chauffeurswerkzaamheden, laatste verzorging, koffietafels etc. etc.

De uitvaartplechtigheid, het rouwbezoek of condoleren kan in onze kapel of koffiekamer plaatsvinden maar ook in de kerk of locatie die de keuze heeft van de nabestaanden.

Uiteraard zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en gezien de omvang van ons werkgebied bij een melding snel ter plaatse. Hierbij zien wij het als een groot voordeel dat wij niet landelijk maar regionaal werken.

Het maakt niet uit of iemand van De Laatste Eer lid is; wij staan iedereen bij om het meest passende afscheid te begeleiden.

De Laatste Eer is lid van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Dat betekent dat degene die een beroep op ons doet, erop kan vertrouwen dat wij aan vastgestelde eisen voldoen op het gebied van duidelijkheid, zekerheid, transparantie en kwaliteit, zoals bijvoorbeeld heldere afspraken over de uitvoering, transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige afhandeling van klachten mocht dat onverhoopt gebeuren en een klanttevredenheidsonderzoek na afloop. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of wij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.

De Laatste Eer Uitvaartverzorging Steenwijk
Bezoekadres: Kornputsingel 40 - 42a, 8331 JV  Steenwijk
Postadres: Postbus 126, 8330 AC Steenwijk
Telefoon: 0521 - 513660 Fax: 0521 - 510109
E-mail: info@dle-uitvaart.nl
www.dle-uitvaart.nl

 

Klik op de afbeelding voor de volledige grootte.

De Laatste Eer Steenwijk - Dak-Terras De Laatste Eer Steenwijk - Familie-Etage 1 De Laatste Eer Steenwijk - Familie-Etage 2 De Laatste Eer Steenwijk - Familie-Etage 3 De Laatste Eer Steenwijk - Kapel De Laatste Eer Steenwijk - Koffie-Kamer 1 De Laatste Eer Steenwijk - Koffie-Kamer 2 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 1 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 2 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 3 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 4 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 5 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 6 De Laatste Eer Steenwijk - Stijl-Details 7

 

 

Contact Informatie
Adres:
Kornputsingel 40 - 42a Steenwijk, 8331 JV
Telefoon: 0521 - 513660
Website: