Begrafenisverzorging Roubos

  1. Home
  2. »
  3. Begrafenisverzorging Roubos
Beschrijving:

Kennismaking

Mijn naam is Cees Roubos en ik ben eigenaar van Begrafenisverzorging Roubos. Ik ben met mijn onderneming gevestigd in het Zeeuwse dorpje Aagtekerke. Ik verzorg begrafenissen in heel de provincie Zeeland, maar zo nodig ook buiten de provincie. Wat bijzonder aan mijn onderneming is dat ik alleen begrafenissen verzorg. Om principiële redenen verleen ik geen medewerking aan crematies.

Werkwijze

De kracht van mijn onderneming zit vooral in de persoonlijke benadering. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat een begrafenis ordelijk en stijlvol verloopt. In de regel is het dan ook zo dat ik meestal 2 gesprekken heb met de nabestaanden. In het eerste gesprek regel ik alles in hoofdlijnen en in het tweede gesprek spreken we met elkaar de dag van de begrafenis door. U zult aan mij merken dat ik u veel zaken uit handen neem, zoals bijv. het verzorgen van aangifte van overlijden, contacten leggen met beheerder, koster, etc. Uiteraard bent u te allen tijde vrij om bepaalde zaken ook zélf te regelen. Sommige mensen vinden het juist fijn om te helpen met allerlei (praktische) zaken.

Voorbereiding

De dagen na het overlijden zijn voor de nabestaanden moeilijke en emotionele dagen. Er moeten dan veel zaken geregeld worden. Veel zaken kunnen al vóóraf geregeld worden. Het is bijv. mogelijk om met mij een voorbespreking te houden. In een persoonlijk gesprek zetten we met elkaar wat zaken op papier. Aan deze voorbespreking zijn geen kosten verbonden. Ook is het mogelijk dat wij u een gratis wilsbeschikkingsboekje toesturen. Dan kunt u in alle rust zelf uw wensen rondom de begrafenis vastleggen.

Nazorg

Wij komen enkele weken na de begrafenis bij u langs voor een nagesprek. In dit nagesprek komt een evt. dankbetuiging en of advertentie ter sprake en evauleren wij met elkaar de begrafenis. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om na verloop van tijd een grafmonument uit te zoeken.

Tot slot

Ik kan het verdriet na een overlijden niet wegnemen. Wél kan ik er zorg voor dragen dat u een correcte en respectvolle begeleiding krijgt, waardoor u met een goed gevoel kan terugkijken op de periode ná het overlijden en de daarbij behorende begrafenis.

Begrafenisverzorging Roubos Logo

Begrafenisverzorging Roubos
Cees Roubos
Reigersberg 15
4363 BN AAGTEKERKE
0118-582298  / b.g.g. 06-14584878
info@begrafenisverzorgingroubos.nl
www.begrafenisverzorgingroubos.nl

Contact Informatie
Adres:
Reigersberg 15, 4363 BN AAGTEKERKE
Telefoon: 0118-582298
Website: