Interview Nanda Nijstad

nandanijstad

 Een gesprek met Nanda Nijstad Uitvaartzorg.

Hoe lang ben je al werkzaam binnen de uitvaartbranche?

Inmiddels ben ik 7 jaar werkzaam binnen de uitvaartbranche, waarvan ik 3 jaar als ritueelbegeleider heb gewerkt. Daar vanuit heb ik de overstap gemaakt naar freelance uitvaartbegeleider en sinds anderhalf jaar ben ik zelfstandig met mijn onderneming Nanda Nijstad Uitvaartzorg.

Wat is de motivatie geweest om uitvaartverzorger te worden?

Dat zul je waarschijnlijk wel vaker hebben gehoord, maar het kwam bij mij voort uit een persoonlijke ervaring. Toen mijn vader ziek werd, wisten wij dat zijn overlijden naderend was. Hij heeft mij toen gevraagd om een aantal zaken voor te bereiden. Dit wilde ik eigenlijk helemaal niet en had de instelling: ‘’Als je er straks niet meer bent, is het toch vroeg genoeg?’’

Uiteindelijk heb ik op zijn verzoek gebeld naar de onderneming waar hij verzekerd was, dat was een goed gesprek dat een hoop duidelijkheid bracht. Maar toen mijn vader overleed ging werkelijk alles anders dan mij in het telefoongesprek was verteld. Er werden verschillende fouten gemaakt waardoor ik duidelijk zag hoe het niet moest. Zodoende ben ik gestart met de opleiding, om te leren hoe het beter kan.

Naar mate de opleiding vorderde, groeide mijn interesse voor het vak. Ik merkte dat het ook anders kon dan onze ervaring. Aansluitend heb ik een opleiding gevolgd tot voorganger bij kerkelijke uitvaarten, ook heb ik de opleiding tot ritueelbegeleider gedaan. Deze verschillende opleidingen en ervaringen maken dat ik families ook op emotioneel vlak goed bij kan staan in de periode van afscheid.

Wat zijn naar jouw mening de meest waardevolle momenten van de uitvaart?

Eigenlijk is de hele week voor de dag van de uitvaart interessant. Op het moment dat je voor een deur staat en met je vinger op de bel drukt, heb je geen idee waar je in stapt. Je kent de familie vaak niet. Op dat moment gaan mijn voelsprieten uit. Wat zo’n eerste dag vooral speelt, is de verzorging van de overledene. Ik vind het belangrijk dat dit met veel respect gebeurd, ook probeer ik de naasten mee te laten helpen met de verzorging. Als iemand bijvoorbeeld thuis is overleden, zie je dat mensen tijdens het verzorgen steeds een stapje dichterbij komen. Soms rijk ik dan zonder woorden een washand of een paar sokken aan. Je merkt dat meehelpen bij de verzorging voor de familie heel waardevol kan zijn. In de week naar de uitvaart toe is dit voor mij een heel belangrijk moment, zeker omdat je tijdens de verzorging van een dierbare direct een bijzondere band opbouwt met de familie. Tijdens de verzorging hoor je vaak al zoveel over wie de overledene was en dit neem ik mee in de voorbereiding naar de dag van de uitvaart.

Waar ligt jouw onderscheidende kracht als uitvaartverzorger?

Ik werk zelfstandig, maar maak wel gebruik van freelancers. Wanneer ik bij een familie binnen stap, is het hele proces in mijn handen. Dit houdt ook in dat families telkens dezelfde uitvaartleider zien. In de week van het voorbereiden op de uitvaart vind ik het belangrijk dat duidelijk de kern naar voren komt wie de overledene was, dit komt op de dag van de uitvaart tot uiting. Sommige mensen willen bijvoorbeeld geen afscheid in een aula, omdat dit niet bij de persoon past. Als zij dan bijvoorbeeld aangeven dat zij tijdens belangrijke momenten graag uit eten gingen bij een bepaald restaurant, zal ik mijn best doen om op die locatie iets te organiseren. Op deze manier is er een rode draad van het leven van iemand zichtbaar tijdens de dag van de uitvaart, wat het afscheid erg persoonlijk maakt.

Ik heb tijdens de voorbereiding van een uitvaartplechtigheid vooral een adviserende, informatieve rol. Als een familie met een idee komt, help ik ze om dit zoveel mogelijk te realiseren. Op deze manier heeft de familie ook na het afscheid het gevoel: dit hebben wij met elkaar als familie gedaan.

Onderhoud je contact met families na de uitvaart?

Ja, altijd. Na de uitvaart zeg ik de familie gedag, maar ik bel de families altijd na een ruime week om een afspraak te maken voor een nagesprek. Het is fijn om na de uitvaart ook nog voor de familie klaar te staan en ze te kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het maken van een dankkaart of advies rondom een grafmonument of de asbestemming. Vaak komen hier nog hele mooie gesprekken uit. Als de eerste roes na het overlijden weg is, zie je mensen weer even in hun echte gevoel. Langzaam komt dan het besef dat iemand echt weg is.

Kunnen mensen ook bij je terecht als ze verzekerd zijn bij een grote maatschappij?

Jazeker, men is niet verplicht om de uitvaart door de verzekeraar te laten organiseren. Ik probeer in mijn begroting altijd helder te krijgen wat het de familie meer of minder kost als ik de uitvaart voor hen organiseer. Er zijn veel keuzes die het bedrag kunnen beïnvloeden, ik vind het belangrijk om hier transparant in te zijn.

Bij de grote maatschappijen krijgen mensen vaak wisselende personen over de vloer. Als ik een uitvaart organiseer, ben ik degene die de familie ziet. Waar bij een grote organisatie het contact vaak minder frequent is, ziet de familie mij zo nodig iedere dag.
Nanda Nijstad Uitvaartzorg is dag en nacht bereikbaar op 06 52 88 99 55